Make your own free website on Tripod.com

คำขวัญประจำภาคเหนือและจังหวัดในภาคเหนือ

สวยศิลป์ล้านนา      เสน่หาทะเลหมอก
ป่าไม้งามหลายน้ำตก        มรดกประเพณี ชนเผ่ามีมาก
หลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้อนเล็บ      เก็บภาพขันโตก เสน่ห์โลกถิ่นเหนือ

กำแพงเพชร

กรุพระเครื่องเมือง     คนแกร่งศิลาแลงใหญ่
กล้วยไข่หวาน        น้ำมันลานกระบือ

เชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี      ประเพณีเป็นสง่า
บุปผชาติล้วนงามตา        งามล้ำค่านครพิงค์

เชียงราย

เหนือสุดยอดในสยาม      อร่ามดอยตุง ผดุง
คุณธรรมเลิศล้ำ        ข้าวสารหอมหวาน
ลิ้นจี่สตรีโสภา      ชาเลิศรส สับปะรดนางแล

ตาก

เมืองตากน่ายล      ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร       เมืองไม้และป่างาม

นครสวรรค์

เมืองสี่แคว      แห่มังกร
พักผ่อนบึงบอระเพ็ด        ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

น่าน

พระธาตุแช่แห้งแข่งเรือลือเลื่อง      เมืองงาช้างดำ
จิตรกรรมวัดภูมินทร์        เสาดินนาน้อย
แอ่วดอยภูคา        ผ้าลายน้ำไหล
มะไฟจีนรสดี        เครื่องเงินหลากหลาย
เครื่องหวายน่าชม        ส้มสีทองเมืองน่าน

พะเยา

กว๊านพระเยาแหล่ง      ชีวิตศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าตนหลวง        บวงสรวงพ่อขุน
งำเมืองงามลือเลื่อง        ดอยบุษราคัม

พิจิตร

เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว      ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด
หลวงพ่อเพชรรวมใจ บึงสีลือเลื่อง        ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน

พิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ      ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่าน        ล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้ กล้วยตาก        ถ้ำและนำตกหลากตระการตา

เพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน      อุทยานน้ำหนาว
ศรีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์        นครพ่อขุนผาเมือง

แพร่

ม่อฮ่อมไม้สักถิ่นรักพระลอ      พระธาตุซ่อแฮ
ศรีเมือง ลือเลื่องแพะ        เมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

แม่ฮ่องสอน

หมอกสามฤดู      กองมูเสียดฟ้า
ป่าเขียวขจี ผู้คนดี        ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

ลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น      เครื่องปั้นลือนาม
งามพระธาตุลือไกล        ฝึกช้างใช้ลือโลก

ลำพูน

พระธาตุเด่น      พระรอดขลัง
ลำใยดัง        กระเทียมดี
ประเพณีงาม        จามเทวีศรีหริภุญชัย

สุโขทัย

กำเนิดอักษรไทย      งานใหญ่ลอยกระทง
มั่นคงพุทธศาสนา        พระแม่ย่ามิ่งเมือง
อดีตรุ่งเรืองคือ        เมืองสุโขทัย

อุทัยธานี

อุทัยธานีเมืองชนก      จักรีปลาแรดรสดี
ประเพณีเทโว        ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง        แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง
ตลาดนัดดังโคกระบือ

อุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง      เมืองลางสาดหวาน
บ้านพระยาพิชัย        ดาบหักถิ่นสักใหญ่ของโลก